Termeni si conditii

Aceasta sectiune contine informatii importante cu privire la protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal. Va rugam sa il parcurgeti pana la final pentru a putea lua o decizie informata cu privire la modul in care interactionam cu dumneavoastra.

Din 25 mai 2018 Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR) este o reglementare unica, direct aplicabila in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

SC ARENA WHEELS SRL aplica o politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal in conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale caror date personale le prelucram, va transmitem mai jos informatii relevante privind modul, scopul si durata pentru care va prelucram datele personale, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati si modul in care puteti sa exercitati aceste drepturi.

Ce date cu caracter personal utilizăm ?

În timpul vizitei dvs. pe paginile noastre web stocăm anumite date despre browserul și sistemul de operare utilizate de dumneavoastră, data și ora vizitei, starea accesării (de ex., dacă ați putut accesa o pagină web), utilizarea funcțiilor paginilor web, termenii de căutare eventual introduși de dumneavoastră, frecvența cu care accesați anumite pagini web, denumirea fișierelor accesate și pagina web pe care o vizitați de pe paginile noastre web, dacă faceți clic pe linkuri de pe paginile noastre web sau dacă introduceți direct un domeniu în câmpul de introducere al aceleiași file (respectiv, al aceleiași ferestre) din browserul dumneavoastră, de pe care ați deschis paginile noastre web.

Colectăm alte date cu caracter personal doar dacă ne comunicați aceste date, de ex., în cadrul unei înregistrări, unui formular cu date de contact, unei comenzi sau a unei intrebari referitoare la un anumit produs și în aceste cazuri doar în măsura în care acest lucru ne este permis în baza unui acord exprimat de dumneavoastră sau conform regulamentelor aplicabile (mai multe informații în acest sens se găsesc mai jos în capitolul „Temeiul juridic pentru prelucrare“).
Nu sunteți obligat nici prin lege și nici prin contract să furnizați datele dvs. cu caracter personal. Există însă posibilitatea ca anumite funcții ale paginilor noastre web să depindă de furnizarea datelor cu caracter personal. Dacă în aceste cazuri nu furnizați date cu caracter personal, este posibil ca anumite funcții să fie disponibile în mod limitat sau să nu fie disponibile deloc.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră ?

Utilizăm datele cu caracter personal colectate în timpul unei vizite pe paginile noastre web pentru a le putea opera într-un mod cât mai confortabil pentru dumneavoastră și pentru a proteja sistemele noastre IT de atacuri și alte activități ilegale.
Atât timp cât ne comunicați și alte date cu caracter personal, de ex., în cadrul în cadrul unei înregistrări sau al unui formular cu date de contact, vom utiliza aceste date în scopurile menționate, în scopul administrării clienților și - atât cât este necesar - în scopul desfășurării și contabilizării unor tranzacții, în limita necesară în acest sens.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Atât timp cât v-ați exprimat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, acesta constituie temeiul juridic pentru prelucrare (art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD).

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul inițierii sau executării unui contract cu dvs., temeiul juridic este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD.

Atât timp cât prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de ex., pentru păstrarea datelor), suntem autorizați în acest sens conform art. 6 alin. (1) lit. (c) din RGPD.

În plus, prelucrăm date cu caracter personal în scopul protejării intereselor noastre legitime și intereselor legitime ale terților conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din RGPD. Menținerea capacității funcționale a sistemelor noastre IT, însă și comercializarea unor produse și servicii interne și externe și documentația oferită în mod legal privind contactele comerciale reprezintă astfel de interese legitime.

Cat timp prelucram datele dumneavoastră ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate pe întreaga perioadă cât vizitați site-ul nostru.

Astfel, nu vom păstra informațiile dumneavoastră personale mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care sunt colectate.

Cui dezvaluim datele dumneavoastra ?

SC ARENA WHEELS SRL. nu va vinde, comercializa sau închiria informațiile dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise unei terțe părți, cu excepția situației în care SC ARENA WHEELS S.R.L. este obligat din punct de vedere legal să facă acest lucru.

SC ARENA WHEELS S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, cum ar fi spre exemplu unui furnizor de servicii de curierat, acest lucru avand dept scop expeditia bunurilor catre adresa comunicata de dumneavoastra.

Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita ?

Intrarea in vigoare a GDPR va asigura urmatoarele drepturi pe care le puteti exercita in mod gratuit:

 • dreptul de acces la datele prelucrate;
 • dreptul de a rectifica datele inexacte sau de a le completa;
 • dreptul de portabilitate;
 • dreptul de solicita ștergerea / anonimizarea datelor cu caracter personal, cu exceptia situatiei in care interzice legea;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 • dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Puteti exercita drepturile mentionate mai sus prin transmiterea unui e-mail la adresa office@arenawheels.ro

Pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si a intereselor dumneavoastra, va putem solicita informatii suplimentare in scopul identificarii dumneavoastra.

Cum securizăm datele dumneavoastră ?

SC ARENA WHEELS  SRL utilizeaza pentru protejarea informațiilor personale tehnologii, politici și proceduri adecvate,  în conformitate cu cele mai noi standarde internaționale în materia protecției datelor cu caracter personal. Cu titlu de exemplu:

 • deținem politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;
 • instruim angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
 • toți angajații și colaboratorii noștri au încheiate cu noi contracte de confidențialitate.
   
 • SUPRAVEGHERE VIDEO:
  • Scopul, categoriile de date, temeiurile prelucrării și perioada de stocare:

  În conformitate cu dispozițiile legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, avem obligația de a stoca înregistrările video ale persoanelor care tranzitează zona căilor de acces, în vederea asigurării pazei și protecției bunurilor și persoanelor, depistarii, prevenirii si combaterii infractionalitatii, aflate în incinta sediului nostru. Vom stoca datele pentru maxim 30 de zile.

  • Destinatarii datelor cu caracter personal:

  Pentru situații excepționale sau atunci când legea prevede, datele pot fi divulgate sau puse la dispoziția unor terțe persoane (spre exemplu, societății care prestează serviciu de pază și intervenție rapidă), autorităților, instituțiilor, organelor publice, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau ale altor entități sau persoane, precum instanțe de judecată.

  • Securitatea prelucrării datelor:

  Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru protejarea datelor cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii, accesului neautorizat sau oricărei alte forme de prelucrare ilegală. Evaluăm și actualizăm constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura condiții optime de securitate a datelor tale.

  • Drepturile tale:

  Conform Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor și dreptul de a vă adresa justiției. Aceste drepturi pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată, la sediul nostru sau prin e-mail, utilizând datele de contact de mai jos.

Data ultimei actualizari: Iunie 2020